Your Cart
Politică de Confidențialitate

Compania Pistacioo s.r.o. vă respectă și vă protejează confidențialitatea. Mai jos veți găsi informații mai detaliate despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Această politică de confidențialitate descrie practicile noastre de prelucrare a datelor furnizate sau colectate de platformele noastre digitale care permit vizitatorilor noștri să acceseze site-ul nostru și să utilizeze serviciile noastre. Această politică de confidențialitate a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor din Uniunea Europeană și cu prevederile legislației locale.

Pistacioo s.r.o. este proprietarul site-ului mident.ro, precum și operatorul de date cu caracter personal. Această politică de confidențialitate se aplică următoarelor categorii de persoane:

 • Cumpărători,
 • Potențiali cumpărători,
 • Utilizatori ai site-ului nostru,
 • Furnizori și parteneri de afaceri.

Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal numai în scopuri specificate și legitime, în baza unui fundament juridic adecvat. Scopurile și temeiul juridic pentru fiecare dintre categoriile de persoane sunt enumerate mai jos.

Vom păstra datele cu caracter personal numai pentru perioada necesară în vederea îndeplinirii scopului de prelucrare pentru care au fost colectate. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, vom face acest lucru până când vă retrageți consimțământul. Perioadele de păstrare a datelor pentru prelucrare cu scop specific sunt enumerate mai jos.

Publicitate prin e-mail cu abonare la newsletter

În cazul în care vă abonați la newsletterul nostru, vom utiliza datele necesare în acest scop sau datele furnizate separat de către dumneavoastră pentru a vă trimite periodic newsletterul nostru prin e-mail, pe baza consimțământului dumneavoastră în conformitate cu art. 6 (1) p. 1 lit. a din Regulamentul General Privind Protecția Datelor.

Dezabonarea de la newsletter este posibilă în orice moment și poate fi făcută fie prin trimiterea unui mesaj către adresa de contact menționată mai jos, fie prin intermediul unui link furnizat în acest scop în cadrul newsletterului. După dezabonare, vom șterge adresa dumneavoastră de e-mail, cu excepția cazului în care v-ați dat acordul în mod expres cu privire la utilizarea ulterioară a datelor dumneavoastră sau ne rezervăm dreptul de a utiliza datele dincolo de aceasta, lucru care este permis de lege și despre care vă informăm în această secțiune.

Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Informațiile pe care ni le furnizați sunt colectate atunci când ne contactați pentru a solicita informații despre produse, servicii sau alte detalii, atunci când vă înregistrați pe site-ul nostruu, atunci când participați la forumuri publice sau la alte activități oferite în cadrul instrumentelor noastre digitale, atunci când răspundeți la sondaje de opinie pentru clienți sau atunci când comunicați cu noi pe altă cale. Colectăm date utilizând diverse tehnologii, cum ar fi cookie-uri. Pentru a afla mai multe despre cookie-uri, citiți Politica Noastră Privind Cookie-urile.

Aveți la dispoziție următoarele drepturi:

  • Dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal: Puteți solicita informații din partea noastră cu privire la eventualitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și, în caz afirmativ, puteți solicita să vă oferim acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și la informații privind prelucrarea (datele cu caracter personal pe care le prelucrăm și proveniența acestora).
  • Corectarea datelor cu caracter personal: Ne puteți solicita să corectăm sau să completăm datele incomplete sau inexacte pe care le prelucrăm despre dumneavoastră.
  • Restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal: ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, atunci când verificăm exactitatea sau caracterul complet al datelor dumneavoastră cu caracter personal).
  • Ștergerea datelor cu caracter personal: Ne puteți solicita să vă ștergem datele cu caracter personal (nu putem șterge datele cu caracter personal stocate în virtutea unor cerințe legale sau a unei relații contractuale).
  • Extragerea datelor cu caracter personal: Ne puteți solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat folosind un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat.
  • Revocarea consimțământului: Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind utilizarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm pe baza consimțământului dumneavoastră. Vă puteți retrage consimțământul prin utilizarea uneia dintre metodele prevăzute în prezenta politică. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va avea nicio consecință negativă; cu toate acestea, este posibil să nu vă mai putem furniza anumite servicii ca urmare a retragerii consimțământului dumneavoastră.
  • Obiecție față de prelucrarea datelor cu caracter personal: Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care această prelucrare este legată de scopuri de marketing direct sau de dezvăluire a datelor dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți în scopuri de marketing direct. În plus, puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea sunt utilizate în scopuri de marketing direct prin intermediul unor oferte personalizate sau individualizate (așa-numita „profilare”). Puteți să vă opuneți folosind oricare dintre metodele prevăzute în această politică.
  • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a solicita înregistrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Vă vom furniza înregistrarea într-o formă structurată, utilizată în mod frecvent și care poate fi citită în mod automat. Puteți apoi să transmiteți aceste date către o altă persoană împuternicită de dumneavoastră. În cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate direct către o altă persoană împuternicită de operator.

  Dorim să vă informăm că persoana împuternicită de către operator poate solicita date suplimentare de la dumneavoastră pentru a asigura o identificare certă în cazul exercitării drepturilor legate de datele cu caracter personal și că poate refuza să efectueze acțiunea solicitată numai dacă dovedește că nu vă poate identifica în mod cert.

Dorim să vă informăm că persoana împuternicită de către operator poate solicita date suplimentare de la dumneavoastră pentru a asigura o identificare certă în cazul exercitării drepturilor legate de datele cu caracter personal și că poate refuza să efectueze acțiunea solicitată numai dacă dovedește că nu vă poate identifica în mod cert.

Modificări ale prezentei Politici de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică din când în când pentru a o adapta la cele mai recente tehnologii, practici industriale, cerințe legale sau alte nevoi. Vom publica cea mai recentă versiune a Politicii de Confidențialitate pe platformele noastre digitale. Vă încurajăm să consultați în mod periodic Politica Noastră de Confidențialitate. Dacă legislația aplicabilă o cere, vom obține consimțământul dumneavoastră înainte de a efectua orice modificări.

Comentarii și întrebări

Dacă aveți comentarii sau întrebări cu privire la această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți la Pistacioo s.r.o., Rohacova 145/14, Praga 130 00, Republica Cehă sau să ne contactați prin e-mail la adresa suport@mident.ro.