Your Cart

Termeni și Condiții

De asemenea, puteți descărca sau imprima Termenii și Condițiile generale în format PDF. Dacă nu dispuneți de un program pentru vizualizarea documentelor PDF, puteți descărca și instala Adobe Reader în mod gratuit.

Pistacioo s.r.o. („Pistacioo”)

Termeni și condiții generale pentru clienții privați (versiunea din 30.12.2022)

1. Domeniul de aplicare

1.1 Prezentele Condiții Generale (denumite în continuare „CG”) ale Pistacioo s.r.o. (denumit în continuare „Vânzător”) se aplică tuturor contractelor de livrare de bunuri încheiate de către un consumator sau un întreprinzător (denumit în continuare „Client”) cu Vânzătorul cu privire la bunurile prezentate de către Vânzător în magazinul său online. Prin prezenta se contestă includerea termenilor și condițiilor proprii ale Clientului, cu excepția cazului în care se convine altfel.

1.2. Un consumator în sensul prezentelor CGV este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu pot fi atribuite în mod predominant nici activității sale comerciale, nici activității sale profesionale independente. Un întreprinzător în sensul prezentelor CGV este o persoană fizică sau juridică sau o societate de persoane cu capacitate juridică care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în vederea exercitării activității sale comerciale sau profesionale independente.

2. Încheierea contractului

2.1. Descrierile produselor conținute în magazinul online al Vânzătorului nu constituie oferte cu caracter imperativ din partea Vânzătorului, dar servesc pentru prezentarea unei oferte imperative de către Client.

2.2. Clientul poate depune oferta prin intermediul formularului de comandă online integrat în magazinul online al Vânzătorului. În acest fel, după plasarea bunurilor selectate în coșul virtual de cumpărături și după parcurgerea procesului electronic de efectuare a comenzii, clientul depune o cerere de ofertă contractuală obligatorie din punct de vedere juridic cu privire la bunurile conținute în coșul de cumpărături prin apăsarea butonului care încheie operațiunea plasare a comenzii. Mai mult decât atât, clientul poate, de asemenea, să transmită oferta vânzătorului prin telefon, fax, e-mail sau prin formularul de contact online.

2.3 Vânzătorul poate accepta oferta Clientului în termen de cinci zile,

trimițând Clientului o confirmare scrisă a comenzii sau o confirmare a comenzii în format text (fax sau e-mail), caz în care primirea confirmării comenzii de către Client este decisivă, sau

prin livrarea bunurilor comandate către client, situație în care primirea bunurilor de către client este decisivă, sau

prin solicitarea plății de la client după ce acesta a plasat comanda.

În cazul în care există mai multe dintre alternativele menționate mai sus, contractul se încheie în momentul în care una dintre alternativele menționate mai sus intervine prima. Perioada de acceptare a ofertei începe în ziua următoare trimiterii ofertei de către client și se încheie la sfârșitul celei de-a cincea zile de la trimiterea ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în intervalul de timp menționat mai sus, acest lucru este considerat ca fiind o respingere a ofertei, având drept consecință faptul că clientul nu mai este legat de declarația sa de intenție.

2.4 La transmiterea unei oferte prin intermediul formularului de comandă online al Vânzătorului, conținutul contractului va fi stocat de către Vânzător și trimis Clientului sub formă de text (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare) după ce Clientul a efectuat trimiterea comenzii sale împreună cu prezentele CGV. Cu toate acestea, textul contractului nu mai poate fi recuperat de către client prin intermediul site-ului web al vânzătorului după ce comanda a fost trimisă.

2.5 Înainte de a trimite în mod obligatoriu comanda prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului, clientul poate identifica eventualele erori de introducere a datelor prin citirea cu atenție a informațiilor afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de introducere poate fi funcția de mărire a browser-ului, cu ajutorul căreia imaginea este mărită. Clientul își poate corecta datele introduse în timpul operațiunii electronice de plasare a comenzii, utilizând funcțiile uzuale ale tastaturii și ale mouse-ului, până în momentul în care face clic pe butonul care încheie procesul de plasare a comenzii.

2.6 Pentru operațiunea de încheiere a contractului, limbile română și engleză sunt accesibile.

2.7 Prelucrarea comenzilor și contactarea acestora au loc, de obicei, prin e-mail și prin procesarea automată a comenzilor. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată de acesta pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când utilizează filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau de terți încredințați de către vânzător pentru procesarea comenzii pot fi recepționate.

3. Dreptul de revocare

3.1 În general, consumatorii dispun de dreptul de revocare.

3.2 Informații mai amănunțite privind dreptul de retragere sunt disponibile în cadrul politicii de anulare a vânzătorului.

4. Prețuri și condiții de plată

4.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în descrierea produsului de către Vânzător, prețurile indicate sunt prețuri integrale care includ taxa pe valoarea adăugată legală. Orice costuri suplimentare de livrare și de transport vor fi indicate în mod separat în cadrul descrierii produsului în cauză.

4.2 Opțiunea sau opțiunile de plată vor fi comunicată Clientului prin intermediul magazinului online al Vânzătorului.

4.3 În cazul în care se convine asupra plății în avans prin transfer bancar, plata va fi datorată imediat după finalizarea contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unei date scadente ulterioare.

4.4 În cazul în care plata este efectuată prin intermediul unei metode de plată oferite prin intermediul PayPal, plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Bulevard Royal, L-2449 Luxemburg (în continuare denumit: „PayPal”), sub rezerva Termenilor de utilizare PayPal, care pot fi consultați accesând https://www.paypal.com/ro/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau în cazul în care clientul nu deține un cont PayPal – sub rezerva Termenilor de plată fără cont PayPal, care pot fi consultați accesând https://www.paypal.com/ro/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 La selectarea metodei de plată „Credit PayPal” (plată în rate prin PayPal), vânzătorul cedează dreptul său de plată către PayPal. Înainte de a accepta declarația de încredințare a Vânzătorului, PayPal efectuează o verificare a creditului cu ajutorul datelor despre client. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza clientului metoda de plată „Credit PayPal” în cazul unui rezultat negativ al examinării. În cazul în care metoda de plată „Credit PayPal” este permisă de PayPal, clientul trebuie să plătească suma facturată către PayPal în conformitate cu condițiile stabilite de vânzător, care îi sunt comunicate în cadrul magazinului online al vânzătorului. În acest caz, acesta poate plăti către PayPal doar cu efect de ștergere a datoriilor. Cu toate acestea, vânzătorul este în continuare responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu în ceea ce privește mărfurile, termenele de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit, chiar și în cazul în care există o cesiune de creanțe.

4.6 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă SEPA, cuantumul facturii este scadent pentru plată după emiterea unui mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea termenului limită pentru furnizarea informațiilor prealabile. Debitul direct va fi încasat în momentul în care bunurile comandate părăsesc depozitul vânzătorului, dar nu înainte de expirarea termenului limită pentru informarea prealabilă. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) din partea vânzătorului către client care anunță un debit prin debitare directă SEPA. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza lipsei de fonduri sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării, deși nu are dreptul să facă acest lucru, clientul suportă comisioanele care decurg din debitarea de către instituția de credit respectivă, dacă este responsabil pentru acest fapt. Vânzătorul își rezervă dreptul de a efectua o verificare a situației de creditare atunci când este selectată metoda de plată prin debitare directă SEPA și de a respinge această metodă de plată în cazul unui rezultat negativ survenit în urma verificării.

5. Condiții de livrare și de expediere

5.1 Livrarea bunurilor se face prin expediere la adresa de livrare specificată de client, cu excepția cazului în care se convine altfel. În momentul procesării tranzacției, adresa de livrare specificată în cadrul paginii de procesare a comenzii vânzătorului este decisivă.

5.2 În cazul bunurilor livrate de un curier, livrarea se face „free curbside”, adică la bordul public cel mai apropiat de adresa de livrare, cu excepția cazului în care se specifică altfel în informațiile de expediere din magazinul online al vânzătorului.

5.3 În cazul în care compania de transport returnează vânzătorului bunurile expediate, deoarece livrarea către client nu a fost posibilă, clientul suportă costurile aferente expedierii nereușite. Acest lucru nu se aplică în cazul în care clientul nu este responsabil pentru circumstanța care a dus la imposibilitatea livrării sau în cazul în care clientul a fost împiedicat temporar să accepte serviciul oferit, cu excepția cazului în care vânzătorul a anunțat clientul în prealabil printr-o notificare rezonabilă. În plus, acest lucru nu se aplică în ceea ce privește costurile pentru Hinsendung dacă clientul își exercită în mod efectiv dreptul de retragere. În cazul exercitării în mod efectiv a dreptului de revocare de către client, se aplică în ceea ce privește costurile de retur prevederile formulate în acest sens în cadrul secțiunii privind instrucțiunile de revocare a vânzătorului.

5.4 Auto-colectarea nu este posibilă din motive logistice

6. Păstrarea titlului de proprietate

În cazul în care vânzătorul efectuează o prestație preliminară, acesta își păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la plata integrală a sumei datorate.

7. Răspunderea pentru defecte (garanție)

7.1 În cazul în care articolul achiziționat este defect, se aplică prevederile răspunderii legale pentru defecte.

7.2 Fără a aduce în discuție cele de mai sus, următoarele se aplică bunurilor folosite: Revendicările pentru defecte sunt excluse în cazul în care defectul apare numai după expirarea unui an de la livrarea bunurilor. Defectele care apar în termen de un an de la livrarea bunurilor pot fi invocate în termenul legal de prescripție. Cu toate acestea, reducerea termenului de răspundere la un an nu se aplică în cazul

articolelor care au fost utilizate pentru în conformitate cu utilizarea lor obișnuită și care au cauzat defectele acesteia,

pentru cererile de despăgubire și de rambursare a cheltuielilor clientului, precum și

în cazul în care vânzătorul a ascuns defectul în mod fraudulos.

7.3 Clientul este rugat să reclame bunurile livrate care prezintă defecte evidente survenite în timpul transportului și să informeze vânzătorul cu privire la acestea. În cazul în care clientul nu respectă acest aspect, acest lucru nu va avea niciun efect asupra pretențiilor sale legale sau contractuale privind defectele.

8. Răscumpărarea cupoanelor promoționale

8.1 Cupoanele care sunt emise în mod gratuit de către Vânzător în cadrul unor promoții cu o anumită perioadă de valabilitate și care nu pot fi achiziționate de către Client (denumite în continuare „Cupoane promoționale”) pot fi răscumpărate numai în magazinul online al Vânzătorului și numai în perioada specificată.

8.2 Există produse specifice care pot fi excluse din promoția pe bază de cupoane promoționale dacă din conținutul cuponului promoțional reiese o restricție echivalentă.

8.3 Cupoanele promoționale pot fi răscumpărate numai înainte de finalizarea operațiunii de plasare a comenzii. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

8.4 Se poate răscumpăra doar un singur cupon promoțional pentru fiecare comandă în parte.

8.5 Valoarea bunurilor trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea cuponului promoțional. Orice credit rămas nu va fi rambursat de către vânzător.

8.6 Dacă valoarea cuponului promoțional nu este suficientă pentru a acoperi comanda, se poate alege una dintre celelalte metode de plată oferite de vânzător pentru a achita diferența restantă.

8.7 Soldul unui cupon promoțional nu se plătește în numerar și nici nu este purtător de dobândă.

8.8 Cuponul promoțional nu va fi rambursat în cazul în care clientul returnează bunurile plătite integral sau parțial prin intermediul cuponului promoțional în cadrul dreptului său legal de retragere.

8.9 Cuponul promoțional este transferabil. Vânzătorul poate realiza plata cu efect liberatoriu către titularul care răscumpără cuponul promoțional în magazinul online al vânzătorului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care Vânzătorul se află în cunoștință de cauză sau ignoră din neglijență gravă neeligibilitatea, incapacitatea juridică sau lipsa autorizației de reprezentare a Titularului respectiv.

9. Legea aplicabilă

Pentru toate raporturile juridice dintre părți se aplică legislația Republicii Federale Germania, cu excepția legislației privind achiziționarea internațională de bunuri mobile. În cazul consumatorilor, această legislație se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă de dispozițiile imperative ale legislației statului în care consumatorul își are reședința curentă.

10. Instanța teritorială

În cazul în care clientul acționează în calitate de comerciant, entitate legală în baza dreptului public sau fondului special de drept public cu sediul social pe teritoriul Republicii Federale Germania, instanța competentă teritorială exclusivă privind toate litigiile care decurg din prezentul contract va fi sediul comercial al vânzătorului. În cazul în care clientul are domiciliul în afara teritoriului Republicii Federale Germania, sediul comercial al vânzătorului este locul de jurisdicție exclusivă pentru toate litigiile care decurg din prezentul contract, în cazul în care contractul sau pretențiile care decurg din contract pot fi atribuite activității profesionale sau comerciale a clientului. Cu toate acestea, în cazurile de mai sus, vânzătorul are în orice caz dreptul de a invoca instanța teritorială aferentă locației de activitate a clientului.

11. Soluționarea alternativă a litigiilor

11.1 Comisia UE pune la dispoziție o platformă de soluționare online a litigiilor la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Această platformă servește ca punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de achiziție sau contractele privind serviciile online în care este implicat un consumator.

11.2 Vânzătorul nu este obligat și nici nu dorește să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.¨

12. Adresă, amprentă

Adresă:

Pistacioo s.r.o.

Rohacova 145/14, Praga 130 00

Republica Cehă

Numărul de identificare al taxei pe vânzări în conformitate cu § 27 a Legii privind impozitul pe vânzări: CZ 09622501

Contact:

e-mail: suport@mident.ro